Azərbaycanın rəqs sənəti

Azərbaycanın rəqs sənəti

Rəqs Azərbaycan mədəniyyətində böyük rol oynayır. Bu qədim və dərin kök salmış bədii ifadə Azərbaycanda özünəməxsusluq təşkil edir və digər ölkələrdən kifayyət qədər fərqlənir. Azərbaycanda rəqs sənəti zamanın özü kimi qədimdir. Azərbaycan rəqsini bütün digər rəqs... Read More