Şəbəkə

Şəbəkə

Sinalconun əsas təklifi və şirkətin əsas istiqaməti şəxsləri və imkanları müəyyənləşdirərək dəqiq hədəflərə nail olmaq üçün əlaqələr yaratmaqdan ibarətdir.

Şirkətlərə iş əlaqələri və eyni zamanda yeni imkanlar yaratmaq üçün qarşılıqlı əlaqədə olmaq və birgə fəaliyyət göstərməkdə yardım edirik. Sinalconun iş əhatəsinə bazarın və sənayenin müxtəlif sektorlarından olan şirkətlər daxildir. Sinalco bu sahədəki geniş biliyi sayəsində istər ənənəvi şəbəkə vasitələri, istərsə də online marketinq yolu ilə inkişaf imkanları təklif edə bilir.

Networking