Avqust ayında əldə edilən ən sonuncu hesabatlara və bazardakı tendesiyalara əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatı müsbət nəticələr əldə edib.

Bakıda əmtəələrin və göstərilən xidmətlərin dəyəri 2019-cu ilin Yanvar-İyun ayları arasında 19.9 milyon manata  (12 milyon dollar) çatıb ki, bu da keçən illə müqayisədə 0.7 faizlik artım deməkdir.

Məruzələrdə göstərilir ki, sənaye istehsalının 81.3 faizi mədən sənayesinin, 16.7 faizi emal sənayesi, 1.5 faizi elektrik enerjisi istehsalı və 0.5 faizi isə tullantıların təmizlənməsi və təkrar emal sektorunun payına düşür.

Azərbaycan iqtisadiyyatı son illərdə inkişaf etməkdədir və ənyeni tendesiyalar bir daha sübut edir ki, ölkənin istehsal məntəqələri təbii sərvətlər, əmtəə və digər xidmətlərə lazım olan təlabatları qarşılamaq üçün gündən-günə artmaqdadır.

 

 

Sinalco

da öz növbəsində bazar dəyərini qaldırmaqdadır və Azərbaycan bazarına daxil olub özünü təsdiq etmək istəyən əcnəbi partnyorlara öz yardımını təklif edir.

Sonuncu məlumatlara əsasən, bütöv sənaye sektoru bazar payının 88.9 fazini təşkil edərkən qeyri dövlət sektorunun həcmi bazar payının 83.9 fazini təşkil edir və digər sənaye xidmətlərinin göstəriş dərəcəsi isə 11.1 faizdir.

Maraqlısı budur ki, istehsalın əksəriyyəti istehlakçı bazarının təlabatlarına cavab verir.

2019-cu il 1 İyul məruzələrinə əsasən sənaye müəsissələrinin anbarlarında olan istehsal olunmuş məhsulların qiyməti 253.3 milyon manata çatıb.

Sənaye şirkətlərinin anbarlarında saxlanan və mövcud istehsal ehtiyatlarının olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı 53.8 milyon manat dəyərində artım əldə edə bilər.

2019-cu ilin ilk rübü istehsalda və təlabatda artıma şahidlik edib. Sizi ən sonuncu iqtisadiyyat xəbərləri ilə tanış etməyə davam edəcik və ümid edirik ki, Azərbaycanı öz biznesinizi qurmaq üçün əlverişli ölkə kimi nəzərdə tutasınız. Siz həmçinin Sinalcoya ticarət partnyorunuz kimi tam güvənə biləriniz.